Информация

Уважаеми изследователи,
Годишникът на Стопанска академия "Д. А. Ценов" набира публикации за 123-то си издание.
Очакваме Вашите научни разработки на български, английски или руски език в обем над 20 стандартни страници.
Подробните изисквания към депозираните материали можете да откриете в раздел "Към авторите"