Редакционен съвет

1. Проф. д-р Маргарита Богданова – главен редактор
2. Проф. д-р Георги Иванов – зам. главен редактор
3. Доц. д-р Маргарита Шопова
4. Доц. д-р Петя Иванова
5. Доц. д-р Маруся Линкова
6. Доц. д-р Румен Лазаров
7. Доц. д-р Галя Кузманова

Международен съвет

1. Проф. д-р Весела Радович – Белградски университет (Република Сърбия)
2. Проф. д-р Роберт Димитровски – МИТ Университет, Скопие (Република Македония)
3. Проф. д-р Майя Шенфилд – Технически университет, Рига (Латвия)
4. Проф. д-р кин Сергей Чернов – Новосибирски държавен технически университет (Русия)
5. Проф. д-р Антонио Санду – Университет „Стефан Велики“, Сучава (Румъния)

Екип за техническо обслужване

1. Технически секретар: Ваня Борисова
2. Стилов редактор: Анка Танева
3. Стилов редактор английски: ст. преп. Иванка Борисова

-